ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Α.Μ.Θ. – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ – 18-4-2022

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Α Μ Θ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ – 18-4-2022