Συνταγογράφηση ανασφάλιστων

Σας ενημερώνουμε ότι από Παρασκευή 1-7-2022, εφαρμόζεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης το ΦΕΚ 2673Β/31-5-2022 για τη συνταγογράφηση των ανασφάλιστων πολιτών.

Βρείτε το ΦΕΚ εδώ.