Μετάθεση έναρξης ισχύος του ν. 4865/2021 (Α΄238), περί της συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους

11817_ΕΟΠΥΥ_2400