ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

σας προσκαλεί να γνωρίσετε τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στον κλάδο των Επιστημών Υγείας με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα. Μαρία Μαλλιαρού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στην ιστοσελίδα μας http://learning.uth.gr/ ή πατώντας στο τίτλο κάθε προγράμματος παρακάτω μπορείτε να βρείτε αναλυτικά πληροφορίες τόσο για το εκπαιδευτικό περιεχόμενο όσο και για τις ημερομηνίες εγγραφών και έναρξης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΗ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας στα:

24210-06366/90

📧learning@uth.gr

 Facebook: https://www.facebook.com/learninguth

 Instagram: https://www.instagram.com/learning.uth/