Νέα περίοδο λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» στο Ιατρικό Τμήμα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη.

Προκύρηξη ΜΠΣ Ανθρώπινη Αναπαραγωγή περιόδου 2017