Νεοπλασία & Γυναίκα: Το γλυκύτερο είναι η ελπίδα, Βίας ο Πριηνεύς, 6ος αι., π.Χ. Αλεξανδρούπολη 01/04/2017

Εκ μέρους της Πανεπιστημιακής Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής του Δ.Π.Θ και του Διευθυντή της Κλινικής κ. Βασίλειου Λυμπέρη, σας προσκαλούμε στην ημερίδα με θέμα «Γυναίκα & Νεοπλασία- το γλυκύτερο είναι η Ελπίδα». Θα χορηγηθούν 3 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία  (Ε.Μ.Γ.Ε.). Ελάχιστος χρόνος παρακολούθησης είναι το 60% των ωρών. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης. Η ημερίδα δεν απευθύνεται μόνο  σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, αλλά κυρίως στην ευρύτερη κοινωνία καθότι αγγίζει σοβαρά κοινωνικά και ηθικά ερωτήματα που σχετίζονται άμεσα με την νεοπλασία και την γυναίκα. Για εγγραφή στο συνέδριο παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο 210-6074-000, 210-6074-204, 210-6074-205, 6937-028-501
ή με e-mail στο  n.chatzoglou@mdcongress.gr or md@mdcongress.gr
Ο χώρος διεξαγωγής της Ημερίδας είναι το Astir Egnatia Alexandroupolis Hotel, κτίριο «Αστέρας», αίθουσα «Άβδηρα».  Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

A_ANAKOIKOSH 01 04 2017

Πρόγραμμα_ΓυναίκαΝεοπλασία_01 04 2017 ΤΕΛΙΚΟ