Νεότερες εξελίξεις στη βιολογία και θεραπεία των αιματολογικών νόσων 27-28 Μαΐου 2022 , Αλεξανδρούπολη

Ενσωματώνοντας το Μοντέρνο στο Κλασσικό: Νεότερες εξελίξεις στη βιολογία και θεραπεία των αιματολογικών νόσων