Νόμος 4820-2021 & 4829-2021: Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού-Σήμα εισόδου ιατρείων

Νόμος 4820/2021 η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε κατηγορίες εργαζομένων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ειδικότερα, πρόκειται  για τον Νόμο 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις», με τις σχετικές διατάξεις να περιλαμβάνονται στα εξής άρθρα:
– άρθρο 205: Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης
– άρθρο 206: Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού

Τέλος, προβλέπεται, σύμφωνα με το Νόμο 4829/10-09-2021 άρθρο 36  , ότι οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία) οφείλουν να επικολλούν στην εξωτερική θύρα της δομής έγγραφο με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στην δομή έχουν εμβολιαστεί. Η παράλειψη τήρησης της εν λόγω υποχρέωσης τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.

Σας παραθέτουμε δύο ενδεικτικά σχέδια- αφίσες για το ιατρείο σας.
ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΑ - ΕΜΒΟΛΙΟ