Νοσοκομείο Διδυμοτείχου – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

 προκήρυξη θέσεων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία για το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΑΓΟΝΟ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΨΔ4Ψ4690Β9-ΨΡΠ