ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩ: Ενδιαφέρον για μια (1) θέση Επικουρικού Ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω

 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΩ: Ενδιαφέρον για μια (1) θέση Επικουρικού Ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω