Νοσοκομείο Θήρας: Προκήρυξη για 29 θέσεις ιατρών

Προκηρύσσονται ξανά 29 θέσεις ιατρικού προσωπικού από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΜΥ ΑΕ και η σχετική απόφαση αναρτήθηκε ήδη στο Διαύγεια.

Η πρόσκληση αφορά σε 29 ιατρούς, των παρακάτω ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση έκτακτων και εποχιακών αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας για χρονικό διάστημα ενός έτους, δυνάμενου να παραταθεί για ακόμη ένα έτος.

 1. Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΠ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 1
2. Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 1
3. Δ/ΝΤΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ – ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ 1
4. Δ/ΝΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ-ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ 1
5. ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 3
6. ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 3
7. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2
8. ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ 2
9. ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 1
10. ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 1
11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ/ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ 1
12. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1
13. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ 1
14. ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 2
15. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 1
16. ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 1
17. ΩΡΛ 1
18. ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ 1
19. ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΣ 1
20. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 1
21. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1
22. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 29