ΟΕΝΓΕ- Αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της 29/3/18 σχετικά με τις δικαστικές προσφυγές για το Ιατρικό Μισθολόγιο

ΟΕΝΓΕ- Αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της 29/3/18 σχετικά με τις δικαστικές προσφυγές για το Ιατρικό Μισθολόγιο