ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ιατρικές βεβαιώσεις γνωματεύσεις για τη χορήγηση των παροχών σε χρήμα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ιατρικές βεβαιώσεις γνωματεύσεις για τη χορήγηση των παροχών σε χρήμα (ΑΑ)