Π.Ι.Σ. ΠΡΟΣ ΥΠ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΥΦΥΠ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Άμεση τοποθέτηση απινιδωτών σε αθλητικούς χώρους και σχολεία * * * ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΠ 9720_ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ – ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 22-6-2021

ΠΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΑΝΙΔΩΤΕΣ 23-6-2021