Παράταση ισχύος της απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας από τον COVID-19 έως Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023

Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39873/21.7.2023 (Β’ 4698) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας σε δομές υγείας και κλειστές δομές κοινωνικής φροντίδας έως και τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 06:00

FEK-2023-Παράταση-ισχύος-covid-19-28_08_2023

Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ Β4698_22.7.2023