Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.5432/2023 (Β’ 389) κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.

Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1 α/ΓΠ.οικ. 8506/2023 – ΦΕΚ 703/Β/10-2-2023

FEK-2023-Tefxos B-00703-downloaded -13_02_2023