ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΛΟΓΩ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ COVID-19, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31η Μαρτίου έτους 2023

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ΛΟΓΩ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ COVID-19, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 31η Μαρτίου έτους 2023