Παράταση της θητείας των μελών των εξεταστικών Επιτροπών ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων με Έδρα την Αθήνα ,την Αλεξανδρούπολη ,την Πάτρα , το Ηράκλειο Κρήτης, την Θεσσαλονίκη , τα Ιωάννινα , την Λάρισα

 Παράταση της θητείας των μελών των εξεταστικών Επιτροπών ιατρικών και οδοντιατρικών ειδικοτήτων με Έδρα την Αθήνα ,την Αλεξανδρούπολη ,την Πάτρα , το Ηράκλειο Κρήτης, την Θεσσαλονίκη , τα Ιωάννινα , την Λάρισα