περίληψη διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του Νοσοκομείου Ξάνθης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

Περίληψη 16484_2018