ΠΙΣ: ΕΟΠΥΥ – Κατάλογος φαρμάκων ΣΗΠ

ΠΙΣ – Διαβίβαση εγγράφου ΕΟΠΥΥ:

Έγγραφο ΕΟΠΥΥ σχετικά με κατάλογο φαρμάκων υψηλού κόστους σοβαρών παθήσεων που προεγκρίνονται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης

20220111_οικ. 743_ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΗΠ