ΠΙΣ- Προσφυγή στο ΣτΕ για το Ασφαλιστικό | ΠΙΣ- Προσφυγή στο ΣτΕ για το Ασφαλιστικό – Ιατρικός Σύλλογος Έβρου