ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΒΡΟΥ * ΠΙΣ: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΣΕ ΟΣΕ ΦΣΕ 31-8-2020

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 6733