ΔΠΘ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ “Αγγειακές Προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου»

Πρόσκληση ΠΜΣ Αγγει