ΠΜΣ Αγγειοχειρουργικής – Προκήρυξη Γ’ Κύκλου Σπουδών

Επισυνάπτουμε έγγραφα που αφορούν την προκήρυξη του Γ’ Κύκλου Σπουδών του ΠΜΣ Αγγειοχειρουργικής με τίτλο: “ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23

ΠΜΣ Αγγειοχειρουργικής_Προκήρυξη_γ κύκλος

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_γ κύκλος