Πρόγραμμα Ημερίδων ΑΜΘ για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄ Κύκλος»

Αναλυτικές πληροφορίες, αντίστοιχες προσκλήσεις και δελτία τύπου για κάθε νομό θα βρείτε στη σελίδα του Φορέα μας www.desm-os.gr και στον παρακάτω σύνδεσμο:

προσκλήσεις και δελτία τύπου