Προκηρύχθηκαν δύο θέσεις Επιμελητών Α, Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας στο Κ.Υ. Σαμοθράκης

Με την υπ’ αριθμό πρωτ. Α2α/Γ.Π./43917 28/6/2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Ξανθού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Πολάκη προκηρύχθηκε η πλήρωση δύο (2) θέσεων επί θητεία ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Ιατρού Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας με τον βαθμό του Επιμελητού Α στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης.

Επίσης αναβαθμίζονται μισθολογικά σε σημαντικό βαθμό οι θέσεις των Ιατρών στην Σαμοθράκη πράγμα που αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη στο πάγιο αίτημα του νησιού για αντιμετώπιση των ελλείψεων σε Ιατρικό προσωπικό στο Κ.Υ. της Σαμοθράκης.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ