Προκήρυξη 3 θέσεων ιατρών στο ΓΝ Διδυμοτείχου

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π.25794/03.04.2018 έγκρισης του Υπουργείου Υγείας για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., σας κοινοποιούμε την απόφαση προκήρυξης 3 θέσεων στο ΓΝ Διδυμοτείχου για ανάρτηση στον ιστοχώρο σας.