ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΠΘ

Επισυνάπτονται : προκήρυξη, αίτηση συμμετοχής και ενημέρωση για εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών  “Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» που διοργανώνει το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

aitisi_mps_new 2022

PMS-AEE-LEAF-2022

PROKHRYXH-ΣΤ- 2022-23 FINAL05