προκήρυξη Θέσεων α) Ιατρών με ειδικότητα στην Παθολογία ή στη Γενική Ιατρική, β) Ιατρών χωρίς Ειδικότητα, στην Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ, Λεμεσός – Κύπρος.

Γιατροί με ειδικότητα στην Γενική Ιατρική ή Παθολογία Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκομείο επιθυμεί να προσλάβει Ιατρούς με ειδικότητα στην Γενική Ιατρική ή Παθολογία. Αριθμός Θέσεων: 5. Παρέχεται ελκυστικό πακέτο συνολικής αμοιβής. Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας απαραίτητη. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο careers@ygiapolyclinic.com αναγράφοντας στο θέμα «DRES-01».

Γιατροί χωρίς ειδικότητα
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκομείο επιθυμεί να προσλάβει Ιατρούς (χωρίς ειδικότητα). Αριθμός Θέσεων: 4.
Παρέχεται ελκυστικό πακέτο συνολικής αμοιβής. Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας απαραίτητη.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο
careers@ygiapolyclinic.com αναγράφοντας στο θέμα «DRES-02».