ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΤΟ ΝΟΣOΚΟΜΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΩΣ ΑΓΟΝΟ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ