Προκήρυξη θέσεων ΠΦΥ_ΚΥ- κλάδου ιατρών ΕΣΥ σε φορείς της ΠΦΥ αρμοδιότητας της 4ης ΥΠε Μακεδονίας και Θράκης

ΠΦΥ_ΚΥ_πλήρωση δέκα (10) θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ, υποβολή δικαιολογητικών από 12.08.2022 ώρα 12.00 (μεσ.) έως