προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας», του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ

Προτεινόμενος Τίτλος Ανακοίνωσης:
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας»
Προτεινόμενο κείμενο  Ανακοίνωσης:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ακαδ. έτους 2023-24, από 01/06 έως και 25/07/2023.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κοινωνική-Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας»που προσφέρει το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, δίνει τη δυνατότητα ειδίκευσης σε δύο τομείς αιχμής διεθνώς στο χώρο της υγείας.
Είναι τo μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ελλάδα με τις ειδικεύσεις:

– Πρόληψη και Δημόσια Υγεία/ Prevention and Public Health &

– Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας/ Quality in Healthcare

Ο κύκλος του Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβάνοντας την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα- δια ζώσης και διαδικτυακά- πραγματοποιούνται σε προκαθορισμένα Σαββατοκύριακα (1-2 ΣΚ ανά μήνα) κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα, καθιστώντας εφικτή την παρακολούθησή του από εργαζόμενους ιατρούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να: