Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/1106/ΕΕ σχετικά με την άδεια οδήγησης σε πάσχοντες από συγκεκριμένα νοσήματα

 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/1106/ΕΕ σχετικά με την άδεια οδήγησης σε πάσχοντες από συγκεκριμένα νοσήματα