Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ