4ης Υ. Πε. : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία ιατρών με Κέντρα Υγείας

4h ype

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία ιατρών με Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών

ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΨΞΧ1ΟΡ1Ο-ΔΑΑ-1

ΑΙΤΗΣΗ υποψηφίου για ΜΠΛΟΚΑΚΙ

4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
Παναγιώτα Καδηγιαννοπούλου
2313-327881