Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών στα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας 4ης ΥΠΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη επικουρικών ιατρών στα Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας 4ης ΥΠΕ