Πρόσκληση – Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Έβρου – ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

EKLOGES

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, γι’ αυτούς που έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις, αρχίζει από 11/09/2018 και λήγει στις 21/09/2018.   Η ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει στις  24/09/2018 .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΕΣ 2018 ΤΕΛΟΣ