ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση αποτελεί την ουσιαστική εκπαιδευτική δραστηριότητα που αποσκοπεί στη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων μας.

Η έγκαιρη μετάδοση της γνώσης στην καθημερινή ιατρική πρακτική, αποτελεί τη δική μας σύγχρονη πρόκληση.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου διοργανώνει με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Επιστημονικών Ερευνών του Π.Ι.Σ., τρείς διαδικτυακές εκδηλώσεις με θέμα:

 «ΝΟΣΟΣ LONG COVID: Η σύγχρονη ιατρική πρόκληση» WEBINARS 2021

Τις διαδικτυακές αυτές εκδηλώσεις μπορούν να τις παρακολουθήσουν ιατροί όλων των ειδικοτήτων, μεταφέροντας τη γνώση στην καθημερινή τους δράση, κατά τη διαχείριση των ασθενών με τη νόσο Long Covid.

Συνημμένα θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των διαδικτυακών εκδηλώσεων, καθώς και το πρόγραμμα του 1ου WEBINAR που θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Zoom την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:30 – 22:00, συμπεριλαμβανομένου του συνδέσμου στον οποίο μπορείτε να μεταβείτε για να συμμετάσχετε.

 

Δρ. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος                Χάρης Χ. Βαβουρανάκης

           Πρόεδρος Π.Ι.Σ.                                   Πρόεδρος Ι.Ε.Ε. Π.Ι.Σ.

                      

YouTube LINK:

https://youtu.be/hcr3ypPRvKc

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WEBINAR ΙΕΕ ΠΙΣ_ΝΟΣΟΣ LONG COVID_Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Webinar I_18_11_2021

ΝΟΣΟΣ LONG COVID_Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ_WEBINAR I (1)