ΣΕΥΠΙΚΑ -Ενημερωτικό σημείωμα του λογιστή του συλλόγου μας σχετικά με την είσπραξη ληξιπρόθεσμων αμοιβών ταμείων από γιατρούς ΠΑΑ.

ΣΕΥΠΙΚΑ -Ενημερωτικό σημείωμα του λογιστή του συλλόγου μας σχετικά με την είσπραξη ληξιπρόθεσμων αμοιβών ταμείων από γιατρούς ΠΑΑ.