ΣΙΔΕΙΔΕΛ: Σας κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφο προς την πολιτική ηγεσία, τους συνδικαλιστικούς και υγειονομικούς φορείς

ΣΙΔΕΙΔΕΛ Σας κοινοποιούμε το σχετικό έγγραφο προς την πολιτική ηγεσία – τους συνδικαλιστικούς και υγειονομικούς φορείς