Συνταγογράφηση σκιαγραφικών-H εφαρμογή του περιορισμού μετατίθεται για 1-3-2022

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 4551/20.10.2021 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας προς την ΗΔΙΚΑ, η εφαρμογή του περιορισμού συνταγογράφησης των σκιαγραφικών σκευασμάτων μόνο από ιατρούς ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ μετατίθεται για 1-3-2022.

Βρείτε το σχετικό έγγραφο εδώ