Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση: Συνταγογράφηση σκιαγραφικών – Παράταση έως 1-3-2023

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2814/31-8-2022 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας προς την ΗΔΙΚΑ, η εφαρμογή του περιορισμού συνταγογράφησης των σκιαγραφικών σκευασμάτων μόνο από ιατρούς ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ μετατίθεται για την 1-3-2023.

Βρείτε το σχετικό έγγραφο εδώ