Θέση Ιατρού στο Δήμο Αιγιαλείας

Ο Δήμος Αιγιαλείας θα προσλάβει το ακόλουθο εποχικό προσωπικό:
* 1 ΠΕ Ιατρός Εργασίας Proslipsis.gr
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.