Θέση Ιατρού στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Μαρούσι)

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Μαρούσι) θα προσλάβει το ακόλουθο Ιατρικό προσωπικό:
* Ιατρός – Συνεργαζόμενος Ερευνητής Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 6.2.2018.