Θέση Ιατρού στο Νοσοκομείο Ηρακλείου

Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου θα προσλάβει το ακόλουθο ιατρικό προσωπικό:
* 1 ΠΕ Ιατρό Ακτινοδιαγνωστικής Proslipsis.gr
Αιτήσεις μέχρι 6.7.2018.