Θέση Ιατρού στον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού θα προσλάβει το ακόλουθο εποχικό προσωπικό:
* 1 Ιατρό Γενικής ΙατρικήςProslipsis.gr
Αιτήσεις εντός των προσεχών ημερών.