Θέση Καρδιολόγου στο Νοσοκομείο Κω

To Νοσοκομείο Κω θα προσλάβει έναν Ιατρό Καρδιολόγο (όχι του ΕΣΥ).
Αιτήσεις υποβάλλονται στο Νοσοκομείο μέχρι 29.11.2017