Θέσεις Ελλάδα

* 1 επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας Proslipsis.gr
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 Διευθυντή Παθολογίας
* 1 επιμ. Β’ Παθολογικής Ογκολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 Διευθυντή Ψυχιατρικής
* 1 επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής με αποδεδειγμένη πιστοποιημένη εμπειρία στο Μαγνητικό Τομογράφο
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Β’ Ορθοπεδικής
* 1 επιμ. Β’ Νευρολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Β’ Αιματολογίας
* 1 επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας
* 1 επιμ. Β’ Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 Διευθυντή Αναισθησιολογίας
* 1 επιμ. Α΄ Ψυχιατρικής
Αιτήσεις προσεχώς.
* 1 επιμ. Β’ Νεφρολογίας
* 1 επιμ. Β’ Ουρολογίας
* 1 Διευθυντή Παιδιατρικής
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Β’ Μαιευτικής – Γυναικολογίας Proslipsis.gr
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Β’ Χειρουργικής
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Α’ Παθολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Β’ Νεφρολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Β’ Καρδιολογίας
* 1 επιμ. Β’ Παθολογικής Ανατομικής
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Β’ Ορθοπαιδικής
* 1 επιμ. Β’ Ουρολογίας
* 1 Διευθυντή Νεφρολογίας
* 1 επιμ. Β’ Νεφρολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
 Proslipsis.gr
* 1 επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
* 1 επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Β’ Νεφρολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Β’ Καρδιολογίας
* 1 επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας
* 1 επιμ. Β’ Παιδιατρικής
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Β’ Καρδιολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
Νοσοκομείο – ΚΥ Καλαβρύτων (άγονη και προβληματική περιοχή)
* 1 επιμ. Α’ Καρδιολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Β’ Αιματολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Β’ Νευρολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Β’ Παιδιατρικής ΚΥ Περάματος
* 1 επιμ. Β’ Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για το ΠΠΙ Τυμπακίου
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Α’ Αναισθησιολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Α’ Καρδιολογίας
* 1 επιμ. Β’ Καρδιολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 Διευθυντή Παθολογικής Ανατομικής
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 Διευθυντή Παιδιατρικής Proslipsis.gr
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.
* 1 επιμ. Β’ Παθολογίας
Αιτήσεις από 3 μέχρι 21.9.2018.