Θέσεις εργασίας ΕΣΥ & επικουρικών ιατρών

* 1 Επιμ. Β’ Πλαστικής Χειρουργικής
* 1 Επιμ. Β’ Γαστρεντερολογίας
* 1 Επιμ. Β’ Παθολογικής Ανατομικής
* 1 Επιμ. Β’ Νεφρολογίας
Αιτήσεις μέχρι 19.11.2018.

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Γεννηματάς
* 1 Επιμ. Β’ Χειρουργικής
* 1 Επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
* 1 Επιμ. Β’ Παθολογικής Ανατομικής
Αιτήσεις μέχρι 19.11.2018.

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου
* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας Proslipsis.gr
* 1 Επιμ. Β’ Νευρολογίας
* 1 Επιμ. Β’ Αιματολογίας
Αιτήσεις μέχρι 19.11.2018.

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγνικολάου
* 1 ΕΠιμ. Β’ Καρδιολογίας
* 1 Επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας
* 1 Επιμ. Β’ Παιδοψυχιατρικής
* 1 Επιμ. Β’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας
* 1 Επιμ. Β’ ΩΡΛ
* 1 Επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
Αιτήσεις μέχρι 19.11.2018.

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο
* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας
Αιτήσεις μέχρι 19.11.2018.

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο Proslipsis.gr
* 1 Επιμ. Β’ Χειρουργικής
Αιτήσεις μέχρι 19.11.2018.

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο
* 1 Επιμ. Β’ Νευροχειρουργικής
Αιτήσεις μέχρι 19.11.2018.

Νοσοκομείο Άρτας
* 1 Διευθυντή Ακτινοδιαγνωστικής
Αιτήσεις μέχρι 19.11.2018.

Proslipsis.gr
Νοσοκομείο Χανίων
* 1 Επιμ. Β’ Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας
Αιτήσεις μέχρι 19.11.2018.Νοσοκομείο Πύργου
* 1 Επιμ. Β’ Ακτινοδιαγνωστικής
* 1 Επιμ. Β’ Παθολογίας
* 1 Επιμ. Β’ για τη ΜΕΘ
Αιτήσεις μέχρι 19.11.2018.Νοσοκομεία Αττικής Άγιος Παντελεήμων και Αγία Βαρβάρα
* 2 επιμ. Β’ Αναισθησιολογίας Proslipsis.gr
* 1 επιμ. Β’ Παθολογίας
* 1 επιμ. Β’ Παθολογικής Ανατομικής
* 1 επιμ. Β’ Γαστρεντερολογίας
* 1 επιμ. Β’ Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας
* 1 επιμ. Β’ Αγγειοχειρουργικής
Αιτήσεις από 30.10.2018 μέχρι 19.11.2018.