Θέσεις ΕΣΥ 31/10/2018

  1. Θέση Ιατρών ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Ζακύνθου – * Κατεβάστε την πρόσκληση.
  2. Θέση Ιατρών ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης (ορθή επανάληψη) – * Κατεβάστε την πρόσκληση.
  3. Θέσεις Ιατρών ΕΣΥ στο Νοσοκομείο – ΚΥ Κω – * Κατεβάστε την πρόσκληση.
  4. Θέση Ιατρών ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου – * Κατεβάστε την πρόσκληση.
  5. Θέσεις Ιατρών ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Πειραιά Μεταξά – * Κατεβάστε την πρόσκληση.
  6. Θέσεις Ιατρών ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Ικαρίας – * Κατεβάστε την πρόσκληση.